ORACLE SQL TƏLİMİ

Təlimin məqsədi

 • Oracle Verilənlər Bazası platformasında SQL sorğuları nəzəri və praktiki bacarıqların yaradılması
 • Oracle şirkətinin Beynəlxalq Sertifikat imtahanına hazırlıq

Kimlər üçündür

 • SQL Developer
 • BI Reporter
 • Data Analitik
 • Data Elmləri mütəxəssisi
 • Risk mütəxəssisi
 • Audit mütəxəssisi
 • Maliyyə mütəxəssisi
 • Backend Developer
 • Digər sahələrdə məlumat analizi ilə məşğul olmaq və bu sahələrdə çalışanların özlərini təkmilləşdirmək istəyənlər

Metod

 • Nəzəri biliklərin sistemli şəkildə mənimsənilməsi
 • Real Caselər üzərində praktika
 • Müxtəlif data modelləri üzərində sorğuların yazılması
  • Bank Modeli
  • HR Modeli və s.
 • Tam praktik ev tapşırıqları
 • Müddət 3 ay
 • Həftədə 2 dərs
 • Dərslərə paralell olaraq online və canlı qatıla bilərsiniz
 • 24/7 alternativ kanallar vasitəsilə kollektiv müzakirələr

Öyrənəcəksiniz

 • Verilənlər Bazasının düzgün dizayn/tərtib edilməsi
 • Verilənlər Bazasında hesabatların hazırlanması
 • Verilənlərin analizi üçün sadə və mürəkkəb sorğuların yazılması
 • Verilənlər üzərində müxtəlif funksiyaların tətbiq edilməsi
 • Əməliyyat (OLTP) və Məlumat Anbarı (DWH) tipli bazalarda data/struktur yanaşması

Nəticə

 • Təlim müddətində mənimsənilən nəzəri və təcrübəni əhatə edən imtahan suallarına yetərli cavab verənlər Sertifikatla təmin olunurlar
 • Data sahəsində geniş mütəxəssis şəbəkəniz olacaq
 • Daimi Telegram, Whatsapp qruplarına üzv olacaqsınız

Partnyor banklar və şirkətlər

Syllabus

 • Oracle və SQL-ə giriş: Sadə sorğuların yazılması
 • Əlaqəli verilənlər bazası idarəətmə sistemləri (RDBMS)
 • Strukturlu Sorğu Dili (SQL)
 • Oracle proqramının quraşdırılması
 • SQL Developer proqramının quraşdırılması
 • Sadə SQL sorğularının yazılması (Writing Basic Select statements)
 • Sorğularda şərt və sıralama, bool məntiqinin izahı (Where, Order by, Bool operations)
 • SQL Funksiyaları
  • Tək sətrli funksiyalar (Single-Row Functions)
  • Qrup funksiyaları (Group Functions)
  • Analitik funksiyalar (Analytics Functions)
  • Requlyar ifadələr (Regular expressions REGEXP)
 • İki və daha çox cədvəldən məlumatların çıxarılması və Alt sorğular
  • Bir neçə cədvəldən məlumatların çıxarılması (Joins: Cross, Inner, Outer)
  • Alt Sorğuların istifadəsi (Sub queries: SingleRow, MultipleRow, Correlated)
 • Cədvəllərin strukturları və məlumatlarla iş sorğuları(DDL, DML)
  • Məlumatların yazılması, dəyişdirilməsi, silinməsi (DML: İnsert, Update, Delete, Merge)
  • Bir neçə cədvələ məlumatların yazılması (Multitable insert: Conditional, Unconditional)
  • Cədvəllərin yaradılması, strukturunun dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi (DDL: Create, Alter, Drop, Truncate. Rename and Comment)
 • Cədvəllər üzərinə məhdudiyyətlər (Constraints: Primary key, Unique, Foreign key, Not NULL, Check)
 • View obyeki (View)
 • İndekslər, Ardıcıl qiymətlər verən obyekt, Sinonimlər və Çoxluq əməliyyatları (Indexes, Squences, Synonyms, SET operators)
  • Index tipləri və istifadə qaydaları
  • Sequence yaradılması və istifadəsi
  • Synonym yaradılması və istifadəsi
  • Çoxluq əməliyyatları(Set operators: Union, Union all, İntersect, Minus)
  • Pivot sql yazılması və istifadə yerləri (PİVOT)
  • Hierarchical sql sorgularinin yazılması
 • Oracle istifadəçi idarəetməsi və yekun praktika
  • Userin yaradılması
  • Hüquqlarımın idarəedilməsi (DCL)
 • Arzu olunan sənaye sahəsinə uyğun verilənlər bazasının yaradılması və hesabatların yazılması
 • Yaradılmış model üzərində yekun praktika
 • 1z0-071 Beynəlxalq Oracle SQL sertifikat imtahanı ilə tanışlıq və hazırlıq.
  • Beynəlxalq Sertifikat imtahana hazırlıq haqqında təlimat
  • İmtahan testlərinin nümunə üzrə izah edilməsi

Qeydiyyat/Əlaqə

 

 

 

 

Leave a comment