Author: admin

SQL Funksiyaları

 Standart SQL Funksiyaları Standart təksətirli SQL funksiyalarını (single-row functions) tanımaq, sorğunun müxtəlif hissələrində tətbiq etməyi öyrənmək üçün izləyə bilərsiniz. Dərs iki hissəlidir.

Read More

İlk SQL sorğusu

 Oracle SQLə giriş Oracle platformasinda ilk sorğularınızı yazmaq üçün aşağıdakı videonu izləyə bilərsiniz. Videonu diqqətlə izlədikdən sonra  DBMS, RDBMS nədir və sadə SELECT sorğusu yazmağı öyrənəcəksiniz.

Read More

Vebinar

Vebinar: Oracle Database SQL ilə Tanışlıq Son zamanlar Data və SQL ilə bağlı yaranmış ehtiyac və maraqları nəzərə alaraq, DataSoCool ilə birgə vebinar təşkil olunmuşdur.

Read More

SQL və PL/SQL

SQL və PL/SQL

SIFIRDAN SQL VƏ PL/SQL DƏRSLƏRİ           Artıq, Oracle SQL və PL/SQL öyrənmək istəyənlər üçün sıfırdan öyrənmək şansı verən təlimlərə yazıla bilərlər. Təlimlər nəzəri biliklər və praktiki vərdişlər aşılayan xüsusi metodla aparılır.

Read More

Sqldeveloper proqramı

Sqldeveloper proqramı

SQL DEVELOPER PROQRAMININ QURAŞDIRILMASI    Hörmətli və dəyərli dostlar,    Əvvəlki mövzuda Oracle proqram təminatının quraşdırılmasını göstərmişdik. İndi isə, Oracle verilənlər bazasına qoşulub SQL komandalarımızı icra etmək üçün Sqldeveloper proqramının endirilməsi, və istifadəsini göstərəcəyik.

Read More