Standart SQL Funksiyaları

Standart təksətirli SQL funksiyalarını (single-row functions) tanımaq, sorğunun müxtəlif hissələrində tətbiq etməyi öyrənmək üçün izləyə bilərsiniz. Dərs iki hissəlidir.

1-ci hissə: https://www.youtube.com/watch?v=8b0PbyKPYKk&t=1817s

 

 

 

 

Şahin Kərimov

Leave a comment